Aanpassing contributie

Zo tegen het einde van het jaar is het naast het opmaken van de balans, wat hebben we toch een hoop mooie dingen kunnen doen, ook tijd om vooruit te kijken. Door teruglopende subsidie en stijgende kosten zijn we genoodzaakt om onze contributie en kampbijdragen voor 2016 aan te passen.  Met deze kleine aanpassingen denken wij komend jaar weer een mooi, uitdagend programma te kunnen bieden. Zo beginnen we 8 januari met nieuwjaarsborrel  om 20.00 in ons clubhuis. Aanmelden kan door te e-mailen naar nieuwjaarsreceptie.

Op de website kunt u de nieuwe bedragen voor contributie en de kampbijdragen vinden.

Mocht u vragen hebben dan kunt u deze stellen aan onze penningmeester, hier kunt ook aangeven dat u gebruik wilt maken van automatische incasso.