Sociale Veiligheid binnen Scouting Willem de Zwijgergroep III

Inleiding Sociale Veiligheid
We vinden het binnen Scouting Willem de Zwijgergroep III belangrijk dat al onze (jeugd)leden en vrijwilligers niet alleen binnen een gezellige maar ook binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende (Scouting)activiteiten kunnen doen.

Vanuit die veilige en vertrouwde thuishaven, die wij als vereniging willen aanbieden, gaan we gezamenlijk op avontuur en stellen wij onze (jeugd)leden en vrijwilligers instaat om zich persoonlijk te ontwikkelen.

Wat is sociale veiligheid?
Sociale veiligheid binnen Scouting Willem de Zwijgergroep III betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc.

Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

Gedragscode
Onze gedragscode geeft de grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult te worden onderschreven.

Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers binnen Scouting Willem de Zwijgergroep III worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

Verklaring Omtrent het Gedrag
Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag.

Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Nederland getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk regelement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

Aanstellingsbeleid
Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze vereniging voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze vereniging.

Als Groep(sbestuur) maken wij gebruik van de diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld aangaande Sociale Veiligheid.

Vertrouwenspersonen
Als er sprake is van een calamiteitensituatie, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden, van zowel de groep als de stichting, uiteraard voor je klaar.
Maar het kan ook zijn dat je ingeval van een ruzie of bij grensoverschrijdend gedrag of bij een situatie waarvan je “het eigenlijk niet zo goed weet” met wie je dit moet bespreken je liever eerst even met iemand anders wilt praten om te kijken of en hoe je deze situatie moet oppakken. Dan kan je ook terecht bij onze vertrouwenspersoon.

Ben je van mening dat je bij onze vertrouwenspersoon je verhaal “niet kwijt kan”. Weet dat je dan via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact mag opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutinggroepen indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur per dag te bereiken (na kantoor tijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl socialeveiligheid@scouting.nl