Bestuur

Taakverdeling en verantwoordelijkheden in het Groepsbestuur

We zijn ons er van bewust dat er een complex takenpakket en idem een set van verantwoordelijkheden bestaat die hier niet volledig beschreven kan worden. Flexibiliteit is dus het key-woord.

Groepsvoorzitter: Koen Nieuwpoort
– voorzitter Groepsbestuur;
– aanspreekpunt externe relaties;
– lange termijn planning en voortgang bewaking.

Penningmeester: Pinar Gulen
– verantwoordelijk voor alle financiën op groepsniveau inclusief innen contributie;
– verantwoordelijk voor de ledenadministratie;
– coördinatie van de Scoutshop;
– coördinatie fondsenwervingsacties op groepsniveau.

Secretaris: Ingrid Bakker
– inkomende en uitgaande officiële correspondentie;
– archief Willem de Zwijger Groep;
– verantwoordelijk voor alle communicatie en PR van de Willem de Zwijgergroep;
– coördinatie Communicatieteam.

Groepsbegeleider: Robin Bakker
– persoonlijke ontwikkeling alle leidinggevenden;
– werkt nauw samen met Praktijkbegeleider;
– speltechnische ontwikkeling van alle speltakken;
– coördinatie doorstroming jeugdleden (incl. exit enquêtes);
– bevorderen synergie tussen speltakken.

Lid: Erik Higgins
– verantwoordelijk voor alle nautische opleidingen binnen de groep;
– coördinatie CWO commissie;
– coördinatie inzet en opleidingen vaarschippers en motordrijvers.
– verantwoordelijk voor onderhouds planning varend materieel (in overleg met Stichtingsbestuur);
– coördinatie verfmagazijn;
– coördinatie zeilmagazijn.