Bestuur

Taakverdeling en verantwoordelijkheden in het Groepsbestuur

We zijn ons er van bewust dat er een complex takenpakket en idem een set van verantwoordelijkheden bestaat die hier niet volledig beschreven kan worden. Flexibiliteit is dus het key-woord.

Groepsvoorzitter: Tony van Wissen
– voorzitter Groepsbestuur;
– aanspreekpunt externe relaties;
– lange termijn planning en voortgang bewaking.

Penningmeester: Pinar Gulen
– verantwoordelijk voor alle financiën op groepsniveau inclusief innen contributie;
– verantwoordelijk voor de ledenadministratie;
– coördinatie van de Scoutshop;
– coördinatie fondsenwervingsacties op groepsniveau.

Secretaris: Erwin Zuidema
– inkomende en uitgaande officiële correspondentie;
– archief Willem de Zwijger Groep;
– verantwoordelijk voor alle communicatie en PR van de Willem de Zwijgergroep;
– coördinatie website team.

Groepsbegeleider: Nienke de Nie
– persoonlijke ontwikkeling alle leidinggevenden;
– werkt nauw samen met Praktijkbegeleider en Commissaris Jeugdbeleid.

Commissaris Jeugdbeleid: Marc Elvery
– speltechnische ontwikkeling van alle speltakken;
– werkt nauw samen met Groepsbegeleider en Praktijkbegeleider;
– coördinatie doorstroming jeugdleden (incl. exit enquêtes);
– bevorderen synergie tussen speltakken.

Commissaris Opleidingen: Tony van Wissen
– coördinatie en bewaken opleidingsbehoefte van de groep in samenwerking met Groepsbegeleider en Praktijkbegeleider (verantwoordelijk voor alle niet nautische opleidingen voor direct leidinggevenden);
– verantwoordelijk voor alle nautische opleidingen binnen de groep;
– coördinatie CWO commissie;
– coördinatie inzet en opleidingen vaarschippers en motordrijvers.

Commissaris Materieel: Jord Muller
– contactpersoon Stichtingsbestuur betreffende al het materieel;
– verantwoordelijk voor onderhouds planning varend materieel (YK in overleg met Stichtingsbestuur);
– coördinatie klus ploeg;
– coördinatie verfmagazijn;
– coördinatie zeilmagazijn.