Contributie

De contributie van de leden wordt voor aanvang van elk kwartaal berekend. Uitschrijvingen moeten een maand voor aanvang van het kwartaal worden doorgegeven.

Welpen
€ 37,50 per kwartaal.

Varende takken
Zeeverkenners, Wilde Vaart en Loodsen
€ 57,50 per kwartaal.

Plusscouts
Koopmanstam en Buitengewone leden
€ 15 per kwartaal.