Financiën

Penningmeesters
Vereniging Willem de Zwijgergroep III: Pinar Gulen
Stichting Dillenburg: Bas van der Leer

Bankgegevens
IBAN: NL98 RABO 0133 1715 31
T.n.v.: Stichting Dillenburg
BIC: RABONL2U
Banknaam: RABOBANK

Ondersteuning
Stichting Leergeld Drechtsteden kan in sommige gevallen financiële ondersteuning geven.

In overige gevallen is het mogelijk dat Scouting Nederland kan bijspringen. Geef dit aan bij de takleider of de penningmeester.