Loodsen (Roverscouts)

De Loodsenstam is een aparte speltak binnen de Willem de Zwijgergroep. De stam bestaat momenteel uit circa tien leden. In het voorjaar en in het najaar worden de Wilde Vaarders die 18 jaar zijn overgegooid naar de stam.

Wat doen de loodsen?

De loodsen komen elke zaterdag bij elkaar. Zij verzamelen in het “Loodsenreservaat” in clubhuis Dillenburg aan het Wantij. De opkomsttijden zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur. Na het doorspreken van de dag, wordt er na gelang het programma gezeild, wat aan onderhoud gedaan of een alternatief programma uitgevoerd.


De loodsen hebben grotere vaartuigen en zeilen op ruimer water

Zeilen

De stam zeilt met twee Lelieschouwen en een kajuitzeilboot. Het vaarwater is het Wantij, de Nieuwe Merwede, het Hollandsch Diep of de Biesbosch. Tijdens weekenden of zomerkampen worden andere bestemmingen bezocht, zoals de Zeeuwse stromen, het IJsselmeer en de Waddenzee

Onderhoud

Tijdens het winterseizoen wordt er door de stam aan hun varend materieel gewerkt. De boten worden uit het water getakeld en binnen gelegd. Daar vindt het winteronderhoud plaats. Boten en het houtwerk worden opnieuw in de lak gezet.

Alternatieve programma’s

Vooral in het winterseizoen wordt er wel eens wat anders gedaan dan regulier programma.Een bezoek aan de ijsbaan, terrein rijden of het organiseren van de “winterbarbecue”

De Delta Stam is ook bekend om zijn jaarlijkse Delta Festival en zijn gezellige vrijdagavonden met loodsen, Wilde Vaart, leiding en oud leden aan de bar in het loodsenhok.
Het hoogte punt van het stamjaar blijft toch het zomerkamp waarin wij een waterrijke regio verblijden met onze komst.