Incasso

Incasso
Bij automatisch incasso geeft u toestemming om de contributie automatisch van uw rekening te halen. Deze doorlopende machtiging is geldig totdat u deze intrekt. Als u een afgegeven machtiging wilt intrekken of u heeft een opmerking over de betaling kunt u dit doorgeven aan de penningmeester.

Uw gegevens
Voor de incasso en het informeren is het van belang dat uw adres-, contact- en bankgegevens correct zijn. U kunt zelf uw gegevens bijwerken via Scouts Online. Wijzigingen kunt u ook doorgeven aan de ledenadministratie.

Incassomomenten
De incasso’s worden uitgevoerd op de eerste werkdag van het betreffende kwartaal.

Termijn 2018 2019 2020
Kwartaal 1 2 januari 2018 2 januari 2019 2 januari 2020
Kwartaal 2 3 april 2018 1 april 2019 1 april 2020
Kwartaal 3 2 juli 2018 1 juli 2019 1 juli 2020
Kwartaal 4 1 oktober 2018 1 oktober 2019 1 oktober 2020

Uitvoering
De incasso wordt uitgevoerd door Stichting Dillenburg. Dit is de beheerstichting die de financiële belangen behartigd van de vereniging Willem de Zwijgergroep III. Hieronder staat de opbouw van de incasso zoals deze te zien is op uw afschrift.

SEPA Incasso algemeen doorlopend
Incasssant: NL16ZZZ411193790000
Naam: STICHTING DILLENBURG
Machtiging: <machtigingsnummer>
Omschrijving: Contributie <periode> <lidnaam>
IBAN: NL98RABO0133171531
Kenmerk: <kenmerknummer>

Problemen
Bij problemen kunt u het bedrag terugboeken binnen de weigeringstermijn van 30 dagen. Dit kan enkel via uw eigen bank. Informeer hierbij de penningmeester. Geef hierbij uw naam, rekeningnummer, bedrag, en de transactiedatum door en vermeld wat er volgens u niet klopt.

Saldo tekort
Als uw saldo niet toereikend is dan wordt automatisch het zelfde bedrag van onze rekening teruggestort op uw rekening. De contributie is hierdoor niet betaald en zal op een later moment geïnd worden.

Kampen
De kampbijdrage voor kleine kampen verloopt via de leiding van de speltakken. Voor het zomerkamp ontvangt u een losse brief. Meer informatie vind u op de pagina van kampen en evenementen.

Informeren
We zullen u jaarlijks een brief blijven sturen met de incassomomenten.

Contact
Voor vragen over incasso of contributie kunt u een e-mail sturen naar de penningmeester.