Stichting Dillenburg

De belangen van de vereniging Willem de Zwijgergroep III worden beheerd door de Stichting Dillenburg te Dordrecht.

Het doel van de Stichting Dillenburg, is het voorzien van de Scoutingvereniging Willem de Zwijgergroep, van een thuisbasis, voldoende veilig en deugdelijk spel materiaal, alsmede voldoende financiële middelen voor opleiding en spel.

De stichting Dillenburg maakt dit mogelijk door:

  • Een doordacht en realistisch vlootplan, waarin nieuwbouwplannen  en onderhoud beschreven zijn, zodat er altijd met veilige en deugdelijk onderhouden schepen gevaren kan worden.
  • Een goed onderhouden clubhuis wat als thuisbasis dient. Voldoende financiële middelen beschikbaar stellen voor spel en opleiding.
  • Zorgen dat aan alle wettelijke verplichtingen aangaande vergunningen en verzekeringen voldaan wordt.
  • Een goed financieel beheer van de gelden binnen de vereniging.

De stichting bestaat op dit moment uit de volgende personen:
Voorzitter: Gertjan Flach;
Penningmeester: Bas van der Leer;
Secretaris: Daisy Degenaar;
Commissaris vloot: Peter de Haes;
Commissaris clubhuis: Pascal Plaisier;
Commissaris fondsen werving: Nienke de Nie;

Mocht je nog vragen hebben dan kun je contact met ons opnemen via: stichtingsbestuur@wdzdordt.nl

Dillenburg