De nieuwe vletnamen

Nadat de verkenners van elke tak 10 namen hebben geselecteerd uit het boekje met friese vogelnamen, heeft de leiding van de takken een top 3 samengesteld. Op de groepsraad van 12 februari zijn daaruit de namen van de nieuwe vletten gekozen.

De 1668 heet Dipper en de 1669 Sniefink.

De Dipper zal gebruikt gaan worden door de middagverkenners en de Sniefink door de ochtendverkenners.