Eerste kampsleep jongste telg

De eerste keer dat de Stalen Willem in actie is gekomen met slepen tijdens een kamp is een feit.
Tijdens het pinksterkamp werd er met zes vletten gevaren, wat de volgende beelden opleverde.